Net als in 2017 was Theatergroep Spiegel gevraagd om een “theater” blik te werpen op de speerpunten van Politiek Ermelo.